usługi
 Natlenianie

 SYSTEMY UTRZYMANIA STAŁEJ ZAWARTOŚCI TLENU
 Z WYKORZYSTANIEM PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI SSD

 • U podstaw biologicznego oczyszczania ścieków leżą procesy, które wymagają dostarczania tlenu w odpowiedniej ilości. W zależności od typu procesu jaki ma zachodzić w bioreaktorze (usuwanie związków węgla, nitryfikacja, denitryfikacja, stabilizacja tlenowa).
  Niezbędne jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu zawartości tlenu w taki sposób, aby wahania jego stężenia były jak najmniejsze i nie wpływały negatywnie na stabilność biologicznych procesów oczyszczania ścieków, a tym samym funkcjonowanie oczyszczalni.
 SPOSOBY STEROWANIA
picture

 • Stosowane obecnie coraz rzadziej rozwiązania w których regulacja stężenia tlenu realizowana jest w sposób skokowy (zawartość tlenu oscyluje np. od 2 do 4 mg O2/l) pracują optymalnie tylko przy stałym i w miarę równym napływie ścieków do którego można optymalnie dobrać dmuchawy.
  Przy zmieniającym się napływie ścieków wiąże się to z częstymi uruchomieniami lub/i dławieniem dopływu powietrza, co w użytkowaniu okazuje się mało ekonomiczne z punktu widzenia kosztów eksploatacji (duże zużycie energii elektrycznej oraz częste prace konserwacyjne i naprawcze).

  Jest sprawą oczywistą, że idealnym rozwiązaniem byłaby płynna i jednocześnie energooszczędna metoda utrzymania stałej zawartości tlenu (proces nitryfikacji), która dodatkowo zredukowałaby koszty eksploatacyjne i pozwoliła przedłużyć żywotność urządzeń zapewniając jednocześnie odpowiednie stężenie tlenu.

  Cel ten w dużym stopniu udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu przemienników częstotliwości i odpowiedniemu rozmieszczeniu sond pomiarowych tlenu w komorach natleniania. Płynna regulacja daje większe możliwości regulacji i optymalizacji pracy oczyszczalni, pozwalając zwiększyć wydajność oczyszczania ścieków i ograniczyć zachodzenie niepożądanych procesów utrudniających pracę oczyszczalni.

 OSAD CZYNNY

 • Osad czynny składa się z różnych mikroorganizmów: bakterii, grzybów mikroskopowych i pierwotniaków. Mikroflora osadu (bakterie i grzyby) rozkłada związki organiczne występujące w ściekach na substancje proste, m.in.: dwutlenek węgla, wodę i amoniak, który zostaje utleniony do azotanów, mikrofauna zaś, odżywiając się bakteriami i grzybami, reguluje ich ilość w biocenozie.
  Tak więc główne składniki pożywienia stanowią nieczystości zawarte w ściekach oraz tlen.

  By te wszystkie procesy przebiegały prawidłowo, a wydajność była optymalna niezbędnym staje się precyzyjne utrzymanie stałej zawartości dostarczanego tlenu.

  Najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do optymalnej pracy oczyszczalni jest płynna bezstopniowa regulacja zawartości tlenu, w której układ automatyki w sposób ciągły reguluje poziom tlenu w bioreaktorze zapewniając najlepszą wydajność osadu czynnego.
  Przy takim napowietrzaniu i oczywiście zastosowaniu odpowiedniego mieszania można zredukować do minimum występowanie stref z różną zawartością tlenu, a osad czynny w takiej sytuacji mógłby pracować z maksymalną wydajnością.

picture
 KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI
picture

 • Zmniejszone zużycie energii elektrycznej 20 - 60 %.

 • Stabilizacja zawartości tlenu z dokładnością do 0.01 mg/l.

 • 3 - 4 krotne wydłużenie nominalnego czasu bezawaryjnej pracy pomp.

 • 2 - 3 krotne wydłużenie okresu pracy armatury towarzyszącej.

 • Równomierne zużycie wszystkich dmuchaw.

 • Dwa tryby pracy, automatyczny i ręczny.

 • Możliwość predykcji remontów pomp i armatury.

 • Monitoring otwarcia drzwi wejściowych do obiektu oraz włazów studni głębinowych.

 • Możliwość zdalnego nadzorowania pracy układu

 • Wykorzystanie wewnętrznego układu sterowania falownika.

 • Elastyczny program w przypadku zmiany lub rozbudowy układu sterowania.

 • Wszystkie parametry wyświetlane w języku polskim na panelu operatorskim sterownika.

 • Komunikacja zewnętrzna przy użyciu: RS485, PROFIBUS, MODBUS, Modemu GSM-SMS.

 • Układ zabezpiecza silniki elektryczne pomp przed przepięciami, zanikami i spadkami napięcia w sieci zasilającej.

 • Znacznie mniejsza wymagana przestrzeń (zamiast budowy specjalnych pomieszczeń układ można umieścić w rozdzielni elektrycznej).
 • Okres amortyzacji inwestycji 12 - 18 miesięcy.
 POLECAMY USŁUGI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOZORU I URUCHOMIENIA W ZAKRESIE:

 • Układy i systemy stabilizacji zawartości tlenu w ściekach z jedną i więcej dmuchaw.

 • Układy i systemy stabilizacji ciśnienia wody jedno i wielopompowe.

 • Układy i systemy stabilizacji poziomu wody jedno i wielopompowe.

 • Zestawy pompowe z automatyką wykonawczą do pompowni pośrednich oraz przepompowni ścieków jedno i wielopompowe.

 • Automatyka wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania procesem płukania filtrów przepływowych.

 • Układy sterowania napędem do wykonań specjalnych.

picture
 TRENINGI I SZKOLENIA
picture

 • Firma J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan prowadzi szkolenia w zakresie obsługi, programowania i projektowania wszystkich oferowanych urzadzeń. Szkolenia odbywaja się w siedzibie firmy badz też u odbiorcy. Terminy szkoleń, koszty szkolenia, zakres szkolenia do uzgodnienia.
↑ do góry 

Valid CSS! Valid HTML 4.01!