usługi
 Deszczownie stałe i półstałe

 SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA Z WYKORZYSTANIEM
 PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI SSD

 • Od ponad piętnastu lat w Polsce panuje susza hydrologiczna, deficyt wody powiększa się. Średni opad deszczu obniżył się do poziomu 520 - 550 mm na rok. Parowanie wody z wolnej powierzchni i transpiracja roślin przewyższa naturalny opad. W intensywnych uprawach (np. szkółkarskich , warzywnych) niezbędne staje się stosowanie nawodnień.

  Najbardziej efektywne jest stosowanie nawodnień z wykorzystaniem deszczowni.

  Stosowanie nawodnien kroplowych, podsiąkowych jest niezbędne dla zapewnienia właściwego wzrostu młodych sadzonek i zabezpieczenia przed usychaniem. Również bezpieczeństwo upraw w okresie przymrozków może być zapewnione poprzez stosowanie przeciwmrozowych deszczowań ochronnych.
 POLECAMY USŁUGI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOZORU I URUCHOMIENIA W ZAKRESIE:

 • Ujęcia wód powierzchniowych (ujęcia brzegowe z jezior lub ujęcia ze zbiorników retencyjnych zasilanych wodą z cieków wodnych). Projekty jazów, zastawek piętrzących, mnichów i innych budowli wodnych.

 • Ujęcia wód podziemnych - Pobór wody ze studni wierconych (projekty geologiczne, dokumentowanie ujęć wód podziemnych, projekty instalacji studni wierconych).

 • Retencja wód w zbiornikach pośrednich z automatyczną kontrolą poziomów wody (projekty zbiorników ziemnych z możliwością doszczelnienia czaszy zbiornika z zastosowaniem różnych technologii).

 • Pompownie deszczowni pracujące w układzie automatycznym, współpracujące ze zbiornikami przy ujęciu wody lub ze zbiornikami retencyjnymi (podgrzewanie wody, retencja).

 • Rurociągi zasilające deszczownie z niezbędnymi budowlami.

 • Armatura rozdzielcza i zaporowa pracująca w układzie automatycznym lub ręcznym.

 • Instalacje do nawodnień kropelkowych lub podsiąkowych.

 • Układy i systemy stabilizacji ciśnienia jedno i wielopompowe.

 • Układy i systemy stabilizacji poziomu wody jedno i wielopompowe.

 • Zestawy pompowe z automatyką wykonawczą do pompowni pośrednich oraz przepompowni jedno i wielopompowe.

 • Automatyka wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania procesem płukania filtrów przepływowych.

 • Układy sterowania napędem do wykonań specjalnych.

picture
 ZASADA DZIAŁANIA
picture

 • Układ automatycznego sterowania zespołem pomp zapewnia bezobsługową stabilizację ciśnienia w rurociągu tłocznym. W okresie braku rozbioru wody regulator wyłącza pompy pozostając w stanie czuwania, tzn. gdy wystąpi rozbiór wody układ automatycznie rozpocznie pracę. Jeżeli rozbiory wody są większe niż wydajność jednej pompy, regulator załącza do pomocy kolejną pompę uzupełniającą. W przypadku braku rozbiorów wody układ przechodzi w stan czuwania. W trakcie przejścia układ automatycznie podnosi ciśnienie zadane + 0.05 MPa i wyłącza się. Start układu nastąpi automatycznie w przypadku wystąpienia rozbiorów wody, bądź spadku ciśnienia - 0.05 MPa od wartości zadanej.

 KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

 • Zmniejszone zużycie energii elektrycznej 20 - 60 %.

 • Stabilizacja ciśnienia z dokładnością do 0.001 MPa.

 • Utrzymanie poziomu w zbiorniku z dokładnością do 0.01 m H2O.

 • Utrzymanie przepływu z dokładnością 0.001 m3/h.

 • 3 - 4 krotne wydłużenie nominalnego czasu bezawaryjnej pracy pomp.

 • 2 - 3 krotne wydłużenie okresu pracy armatury towarzyszącej.

 • Równomierne zużycie wszystkich pomp.

 • Dwa tryby pracy, automatyczny i ręczny.

 • Łagodna i równomierna praca ujęć głębinowych.

 • Wydłużenie okresu eksploatacji złóż głębinowych.

 • W przypadku mikrofiltracji i filtracji na złożach przepływowych (żwirki i złoża katalityczne) przedłużenie
  2 - 3 krotne okresu eksploatacji złóż.

 • Możliwość predykcji remontów pomp i armatury.

 • Kontrola stanu eksploatacyjnego złóż filtrujących.

 • Monitoring otwarcia drzwi wejściowych do obiektu oraz włazów studni głębinowych.

 • Kilkukrotnie niższy nakład inwestycyjny w porównaniu do metody tradycyjnej ze zbiornikami hydroforowymi.

 • Zmniejsza hałas o około 50 %, dzięki czemu można je instalować w budynkach mieszkalnych.

 • Możliwość zdalnego nadzorowania pracy układu

 • Wykorzystanie wewnętrznego układu sterowania falownika.

 • Elastyczny program w przypadku zmiany lub rozbudowy układu sterowania.

 • Wszystkie parametry wyświetlane w języku polskim na panelu operatorskim sterownika.

 • Komunikacja zewnętrzna przy użyciu: RS485, PROFIBUS, MODBUS, Modemu GSM-SMS.

 • Układ zabezpiecza silniki elektryczne pomp przed przepięciami, zanikami i spadkami napięcia w sieci zasilającej.

 • Okres amortyzacji inwestycji 12 - 18 miesięcy.

picture
 TRENINGI I SZKOLENIA
picture

 • Firma J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan prowadzi szkolenia w zakresie obsługi, programowania i projektowania wszystkich oferowanych urzadzeń. Szkolenia odbywaja się w siedzibie firmy badz też u odbiorcy. Terminy szkoleń, koszty szkolenia, zakres szkolenia do uzgodnienia.
↑ do góry 

Valid CSS! Valid HTML 4.01!