usługi
 Melioracja

 SYSTEMY UTRZYMANIA STAŁEGO POZIOMU WODY W KANAŁACH MELIORACYJNYCH
 Z WYKORZYSTANIEM PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI SSD ORAZ SOFT STARTÓW QFE

 • Pompy melioracyjne ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i wymagana wysoka niezawodnosc w normalnych warunkach są obciążone na ok. 60% mocy znamionowej. Powstaje wówczas problem z kompensacja mocy biernej.

 • Następnym bardzo ważnym problemem jest utrzymanie w jak najlepszym stanie kanałów melioracyjnych. Gwałtowne zmiany poziomu wody powodują zrywanie linii brzegowej i osypywanie się wałów.

 • Proponowane przez nas rozwiązania w zakresie napędów i sterownia rozwiązują powyższe problemy.
  Zastosowanie przemienników częstotliwości typu 690P oraz softstartów z optymalizacja zużycia energii typu QFE gwarantują nam optymalne zużycie energii bez potrzeby kompensacji mocy biernej. Bezpieczna praca kanałów melioracyjnych jest zapewniona dzięki sterowaniu w układzie nadążnym, tzn. że napływająca woda jest bezzwłocznie przez pompy odprowadzane do rzek, przy zachowaniu stałego poziomu wody w kanale melioracyjnym.
 ZASADA DZIAŁANIA

Układ sterowania zapewnia trzy tryby sterowania pompami melioracyjnymi:
 • TRYB AUTOMATYCZNY
  W tym trybie sterownik wewnętrzny falownika 690P na podstawie różnicy pomiędzy zadana wartością poziomu (ustawiona na potencjometrze NASTAWA POZIOMU) a wartością pomierzoną z przetwornika poziomu (zanurzonego w kanale) odpowiednio steruje obrotami pompy.
  Gdy napływ jest zbyt duży załącza on kolejną pompę zasilana z softstartu. Aby zapewnić równomierne zużycie pomp sterownik co dwanaście godzin zmienia kolejność załączania się pomp wspomagających.
  Regulator przemiennika częstotliwości stara się utrzymać stałą wartość poziomu równą zadanemu. Gdy napływ ustaje pompa automatycznie zatrzymuje się i załączy się ponownie gdy poziom wody w kanale wzrośnie o 6 cm powyżej poziomu zadanego.
  Załączenie pomp poprzedza załączenie się pomp smarujących. Odczyt wartości pomierzonej i zadanej poziomu wody realizowany jest na wyświetlaczu panelu operatorskiego falownika 690P .
 • TRYB RĘCZNY
  W tym trybie wszystkie pompy wymagają nadzoru obsługi. Płynne sterowanie obrotami pompy odbywa się przy pomocy potencjometru NASTAWA POZIOMU.
  Sterownie ręczne pomp zasilanych z softstartów odbywa się przez ustawienie łączników w pozycji - ręczne.
 • TRYB AWARYJNY
  W tym trybie pompy pracują sterowane przez sterownik dla pracy awaryjnej.
  Nastawa poziomu załączenia pomp odbywa się na potencjometrze NASTAWA POZIOMU ZAŁĄCZ
  Podgląd wartości ustawionej odbywa się na wyświetlaczu LCD.
  Nastawa poziomu wyłączenia pomp odbywa się na potencjometrze NASTAWA POZIOMU WYŁĄCZ
  Podgląd wartości ustawionej odbywa się na wyświetlaczu LCD. Pompy pracują naprzemiennie, i gdy jedna z nich ulegnie awarii automatycznie pracę przejmuje druga.
  W okresie braku napływu wody, tzn. gdy poziom wody osiągnie poziom wyłączenia regulator wyłącza pompę pozostając w stanie czuwania, gdy wystąpi napływ wody układ automatycznie rozpocznie pracę gdy przekroczy poziom załączenia.
picture
 KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI
picture

 • Zmniejszone zużycie energii elektrycznej 20 - 60 %.

 • Utrzymanie zadanego poziomu w kanale.

 • Równomierna praca układu.

 • 3 - 4 krotne wydłużenie nominalnego czasu bezawaryjnej pracy pomp.

 • 2 - 3 krotne wydłużenie okresu pracy armatury towarzyszącej.

 • Równomierne zużycie wszystkich pomp.

 • Dwa tryby pracy, automatyczny i ręczny.

 • Zabezpiecza pompy przed pracą na sucho (suchobieg).

 • Możliwość predykcji remontów pomp i armatury.

 • Monitoring otwarcia drzwi wejściowych do obiektu oraz włazów studni głębinowych.

 • Możliwość zdalnego nadzorowania pracy układu

 • Wykorzystanie wewnętrznego układu sterowania falownika.

 • Elastyczny program w przypadku zmiany lub rozbudowy układu sterowania.

 • Wszystkie parametry wyświetlane w języku polskim na panelu operatorskim sterownika.

 • Komunikacja zewnętrzna przy użyciu: RS485, PROFIBUS, MODBUS, Modemu GSM-SMS.

 • Układ zabezpiecza silniki elektryczne pomp przed przepięciami, zanikami i spadkami napięcia w sieci zasilającej.

 • Okres amortyzacji inwestycji 12 - 18 miesięcy.
 POLECAMY USŁUGI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOZORU I URUCHOMIENIA W ZAKRESIE:

 • Układy i systemy stabilizacji ciśnienia wody jedno i wielopompowe.

 • Układy i systemy stabilizacji poziomu wody jedno i wielopompowe.

 • Układy i systemy stabilizacji zawartości tlenu w ściekach z jedną i więcej dmuchaw.

 • Zestawy pompowe z automatyką wykonawczą do pompowni pośrednich oraz przepompowni ścieków jedno i wielopompowe.

 • Automatyka wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania procesem płukania filtrów przepływowych.

 • Układy sterowania napędem do wykonań specjalnych.

picture
 TRENINGI I SZKOLENIA
picture

 • Firma J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan prowadzi szkolenia w zakresie obsługi, programowania i projektowania wszystkich oferowanych urzadzeń. Szkolenia odbywaja się w siedzibie firmy badz też u odbiorcy. Terminy szkoleń, koszty szkolenia, zakres szkolenia do uzgodnienia.
↑ do góry 

Valid CSS! Valid HTML 4.01!