usługi
 Tlen
  Model 420 z wbudowanym przetwornikiem, OxyGuard
Model 420


Cechy:


• Z wbudowanym przetwornikiem 4 - 20 mA

• Izolacja galwaniczna

• Wbudowana kompensacja temperaturowa

• Czas rozgrzewania = 1s

• Dostarczana z 7m kabla oraz zestawem naprawczym


Zastosowanie:

• Pomiar tlenu w wodzie, powietrzu, gazach.

• Gospodarstwa rybne, jeziora, oczyszczalnie ścieków Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 245 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  Model 525 z wbudowanym przetwornikiem, OxyGuard
Model 525


Cechy:


• Krótki czas rozgrzewania ( 25 ms )

• Izolacja galwaniczna

• Wbudowana kompensacja temperaturowa

• Z wbudowanym przetwornikiem 0 - 2,5 V (inne za zamówienie)

• Dostarczana z 7m kabla oraz zestawem naprawczym


Zastosowanie:

• Pomiar tlenu w wodzie, powietrzu, gazach.

• Do współpracy z rejestratorami, sterownikami oraz systemami komputerowymi Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 214 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  Standardowa sonda tlenowa, OxyGuard
Sonda standardowa


Cechy:


• Wbudowana kompensacja temperaturowa

• Izolacja galwaniczna

• Dostępna również w wersji EX

• Dostępna w wykonaniu z czunikiem temperatury (pt-100 lub NTC)

• Wyjście w miliwoltach (do współpracy z wyświetlaczami oraz systemami wielokanałowymi np. Commander, 840 itp.)


Zastosowanie:

• Woda czysta, brudna, gazy szlachetne oraz wybuchowe

• Gospodarstwa rybne, jeziora, oczyszczalnie ścieków Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 181 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  OCEAN do pomiaru tlenu rozpuszczonego, OxyGuard
OCEAN


Cechy:


• Posiada galwanicznie izolowaną komorę pomiarową

• Możliwość pomiaru przy zamurzeniu do 2000 m

• Wbudowana kompensacja temperaturowa

• Odporna na zmiany ciśnienia

• Niewrażliwa na siarkowodór


Zastosowanie:

• Do długotrwałych pomiarów w wodzie słonej
• Stawy, jeziora, otwarte morze. Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 153 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  PROFIL do pomiaru tlenu rozpuszczonego, OxyGuard
Model 525


Cechy:


• Krótki czas rozgrzewania ( 25 ms )

• Izolacja galwaniczna

• Wbudowana kompensacja temperaturowa

• pomiar profilu jeziorach, stawach oraz morzu

• Bardzo krótki czas odpowiedzi oraz korekcji temperatury


Zastosowanie:

• Pomiar tlenu w wodzie słodkiej oraz słonej

• Systemy kontrolno-pomiarowe o stgnale wejściowym 0-15 mV Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 203 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  Komora do pomiaru tlenu w powietrzu Air Alarm, OxyGuard
Air Alarm


Cechy:


• Do współpracy z sondami tlenowymi (Model420, 525, standard)

• Pomiar zawartości tlenu w powietrzu

• Łatwy w użyciu oraz kalibracji

• Bardzo łatwy montaż


Zastosowanie:

• Magazyny, składy spożywcze

• Wszędzie tam, gdzie potrzebny jest pomiar wysokiego / niskiego poziomu tlenu w powietrzu Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 153 kB ]
→ karta katalogowa [ 299 kB ]


  Komora do pomiaru tlenu w gazach, OxyGuard
Komora do pomiaru tlenu w gazach


Cechy:


• Pomiar stężenia tlenu w gazach pod ciśnieniem

• Typ sondy oraz przetwornik dobierane są w zależności od potrzeb aplikacji

• Komora przeznaczona do montażu na ścianie


Zastosowanie:

• Pomiar poziomu zanieczyszczenia tlenu z generatorów tlenowych.

• Monitor zawartości tlenu w gazach mających lub nie mogących zawierać tlenu. Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 143 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  OxyClean do czyszczania sond, OxyGuard
OxyClean


Cechy:


• Łatwy w montażu i użyciu

• Usuwa osady bez potrzeby wyjmowania sondy z wody

• Nie zakłóca pracy sondy


Zastosowanie:

• Wszędzie tam gdzie dostęp do sondy jest ograniczony

• Ciecze agresywne lub bardzo brudne Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 114 kB ]
→ karta katalogowa [ 299 kB ]


  EasyCal Urządzenie kalibrujące, OxyGuard
EasyCal


Cechy:


• Posiada certyfikat IN-SITU na kalibrację sond OxyGuarda

• Przetwarza pomiar % nasycenia na pomiar w ppm ( mg/l )

• Kalibruje sondę w ciągu 25s bez potrzeby kompensowania temperatury


Zastosowanie:

• Kalibracja sond OxyGuard

• Gospodarstwa rybackie, zakłady przemysłowe itp. Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 101 kB ]
→ karta katalogowa [ 299 kB ]


  System montażowy PIONIER, OxyGuard
PIONIER


Cechy:


• Optymalny montaż sond tlenowych

• Bardzo łatwy w montażu i użytkowaniu

• Sonda daje stabilniejszy pomiar

• Sonda zostaje o wiele dłużej czysta

• Zastosowanie: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania, elektrownie


Zastosowanie:

• W miejscach występowania silmnego nurtu lub zawirowań cieczy

• Ciecze agresywne lub bardzo brudne Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 199 kB ]
→ karta katalogowa [ 299 kB ]


  Agitator, OxyGuard
Agitator


Cechy:


• Bardzo proste w obsłudze i montażu

• Wymusza ruch sondy

• Zapewnia poprawny pomiar w cieczach nieruchomych


Zastosowanie:

• Porusza sonde w przypadku całkowitego zaniku ruchu wody

• Np. Zbiorniki wodne, baseny itp. Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → karta katalogowa [ 299 kB ]


  Anti-fouling Cap, OxyGuard
Anti-fouling Cap


Cechy:


• Zabezpiecza membranę przed zarastaniem

• Wydłuża czas nieprzerwanej pracy

• Zapewnia dokładniejszy pomiar w aplikacjach bardzo szybko zarastających


Zastosowanie:

• Wszystkie sondy tlenowe (Model 420, 525, standard)

• Wody słodkie oraz słone Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → karta katalogowa [ 299 kB ]


  Handy Alpha, Beta oraz Gamma - przenośne tlenomierze, OxyGuard
Handy series


Cechy:


• Bardzo łatwy w użyciu

• Wodoszczelny do 5 metrów

• Zawsze gotowy do użycia (bez rozgrzewania)

• Pełna kompensacja temperatury (tylko Beta i Gamma)

• Kompensacja zasolenia (tylko Gamma)


Zastosowanie:

• Wszystkie rodzaje wód.
• Gospodarstwa rybne, akweny, oczyszczalnie ścieków, elektrownie itd. Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 144 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  Handy Delta - przenośny tlenomierz, OxyGuard
Handy Delta


Cechy:


• Z mikroprocesorem sterującym pamięcią

• Pełna kompensacja temperatury, zasolenia oraz ciśnienia atmosferycznego

• Automatyczna kalibracja

• Z wbudowaną pamięcią: 52 pomiary dla każdego z czterech parametrów:
  (mg/l, %, temperatury oraz ciśnienia)

• Łatwe w obsłudze menu operacyjne

• Gotowy do natychmiastowego użycia


Zastosowanie:

• Każdy rodzaj wody
• Gospodarstwa rybne, akweny, oczyszczalnie ścieków, elektrownie itd. Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 143 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  Handy Atmosphere - przenośny tlenomierz, OxyGuard
Handy Atmosphere


Cechy:


• Pomiar wysokiego oraz niskiego poziomu tlenu w gazach

• Łatwy w obsłudze

• Pełna kompensacja temperatury

• Mierzy % zawartości tlenu w objętości


Zastosowanie:

• Gazy MAP, powietrze atmosferyczne.

• Poziom zanieczyszczenia tlenu, lub azotu, z generatorów PSA. Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 144 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  Maxi Temp - termometr , OxyGuard
MAXI TEMP


Cechy:


• Prosta obsługa (Włącz / Wyłącz)

• Duża dokładność

• Odporny na wstrząsy, wodoszczelny

• Podświetlany wyświetlacz


Zastosowanie:

• Wszystkie rodzaje wody. Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 135 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  Handy pH /Redox(ORP) - przenośny pehametr/redoxmetr, OxyGuard
Handy pH /Redox


Cechy:


• Pomiar pH lub redox

• Bardzo łatwa kompensacja temperatury (nastawa pokrętłem na obudowie)

• Zestaw elektrod z hermetycznie zamkniętym wzmacniaczem• Duży wyświetlacz z funkcją "lo batt"

Zastosowanie:

• Wszystkie rodzaje wody
• Pomiar pH oraz redox Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 229 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  Handy BOD Kit - Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT), OxyGuard
Handy BOD


Cechy:


• Okreola stopień zanieczyszczenia wody związkami organicznymi

• Dardzo dokładny pomiar

• Nie wymaga uzupełniania środków chemicznych

• Gotowy do natychmiastowego użycia


Zastosowanie:

• Każdy rodzaj wody Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 151 kB ] English


  Refractrometer - przenośny solomierz, OxyGuard
Refractrometer


Cechy:


• Pomiar zasolenia oraz masy roztworu

• Bardzo łatwy w obsłudze i kalibracji

• Automatycznie kompensuje temperaturę dla normalnej temperatury otoczenia


Zastosowanie:

• Woda słona Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 893 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  PPB - pomiar tlenu na poziomie µg/l, OxyGuard
PPB


Cechy:


• Dostępny w wersji stacjonarnej oraz przenośnej

• Bardzo łatwy w obsłudze i kalibracji

• Sonda wykonana ze stali nierdzewnej

• Z wyświetlaczem, wyjściem analogowym oraz wyjściem alarmowym


Zastosowanie:

• Woda kotłowa, kondensat (skroplina)

• niemal wszystkie aplikacje wysokotemperaturowe o bardzo małym stężeniu tlenu Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 250 kB ]
→ karta katalogowa [ 340 kB ]


  PPB Hygenic - pomiar tlenu na poziomie µg/l w wykonaniu spożywczym, OxyGuard
PPB Hygenic


Cechy:


• Bardzo łatwy w obsłudze i kalibracji

• Wykonanie spożywcze z przyłączem spożywczym ND40 ze stali nierdzewnej

• Sondę można czyścić w temperaturze do 100°C

• Sonda wykonana z pojedynczego kawałka specjalnego tworzywa

• Z wyświetlaczem, wyjściem analogowym oraz wyjściem alarmowym


Zastosowanie:

• Niemal wszystkie aplikacje spożywcze Dane Techniczne:
 Dokumentacja:

 Ściągnij Adobe Reader → więcej informacji [ 124 kB ] English


↑ do góry 

Valid CSS! Valid HTML 4.01!