usługi
 Softstarty
  Softstarty QFE z optymalizacją kąta mocy, firmy Fairford Electronics
690P


Cechy:


• Ciągłe wyświetlanie prądu fazowego oraz status sterowania.

• Bardzo łatwa zmiana parametrów ustawień za pomocą klawiatury.

• Kontrola i ograniczenie szczytowej wartości prądu rozruchowego

• Przeciążenie ustawiane przez użytkownika.

• Rejestracja ostatnich 5 samoczynnych wyłączeń.

• 110/230 V wybór zasilania sterownika.

• Możliwość wyboru gotowej aplikacji dla podstawowych nastaw

• Izolowane wejścia sterujące - 24 V DC 110/230 V AC dla rozruchu/zatrzymania lub programowalne.

• Ograniczenie prądowe ograniczone czasowo - Opcja samoczynnego wyłączenia lub kontynuowania pracy.

• Poziom i opóznienie samoczynnego wyłączenia podprądowego (suchobiegu): 0-1 x FLC.

• Możliwość optymalnego rozruchu - sterowanego wyłącznie wartością maksymalną prądu

• Osobne nastawy czasu rozruchu/zatrzymania (1 - 240 sekund).

• Nastawialna krotność prądu rozruchu dla urzadzeń wymagających wysokiego momentu rozruchowego.

• Nastawialna podstawa napięcia progowego.

• Ustawiane szybkie wyłączenie.

• Możliwość połączenia w gwiazdę.

• Wejście termistorowe dla samoczynnego wyłączenia.

• Wejście monitorujące: 4 - 20 mA.

• Wejście monitorujące: DC.

• Komunikacja.

• IP20.


 Dane Techniczne:

 Dokumentacja:

Ściągnij Adobe Reader → karta katalogowa [ 145 kB ]
→ podręcznik obsługi [ 1,1 MB ]↑ do góry 

Valid CSS! Valid HTML 4.01!